Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Pinokkio's spaarsysteem

Voor ieder niet opgenomen dagdeel, in de schoolvakanties, ontvangt u van ons, op aanvraag, Pinokkio´s. Deze Pinokkio´s zijn op een later moment in het jaar inzetbaar voor eenzelfde of andere vorm van dienstverlening van Pinokkio. Het Pinokkio spaarsysteem geldt alleen bij het gebruik van een 52-weken contract. Bij een 52-weken contract voor de buitenschoolse opvang zit de opvang tijdens margedagen niet bij de prijs inbegrepen.

 

U kunt de gespaarde Pinokkio´s gebruiken om losse dagdelen/dagen terug te kopen of in te zetten voor margedagen (studiedagen) van de basisscholen. De Pinokkio’s zijn het gehele jaar 2017 geldig en dienen uiterlijk voor het einde van 2017 gebruikt te zijn. De Pinokkio’s die u spaart tijdens de kerstvakantie zijn wel te gebruiken in het volgende jaar. Hier kunt u aangeven of u Pinokkio’s wilt sparen en/of inwisselen. Tijdens feestdagen zijn wij gesloten. U heeft dan geen recht op Pinokkio’s.. 

 

Bij het sparen van Pinokkio’s kunt u aangeven op welke dagen uw kind tijdens de schoolvakanties niet komt. Zodra wij deze melding van u hebben ontvangen, boeken wij Pinokkio’s bij op uw saldo. Uiterlijk 2 weken voor de schoolvakantie dient het spaarverzoek binnen te zijn.

 

Indien u een flexibel contract heeft, dan kunt u geen Pinokkio’s sparen. Bij een flexibel contract heeft u reeds de mogelijkheid dagen te ruilen. Mocht u voor meerdere weken tegelijkertijd willen doorgeven en zit er verschil in de weken, dan graag apart doorgeven. 

 

Bij het inwisselen van Pinokkio’s kunt u aangeven welke dienst(en) u van ons wenst af te nemen tegen inlevering van Pinokkio’s. Tussen het inleveren en afnemen van de dienst(en) dient minimaal 2 weken tussen te zitten. U kunt net zo vaak een verzoek bij ons indienen totdat uw saldo Pinokkio’s op 0 staat.

 

Pinokkio's sparen
Mijn kind komt niet op de volgende dagen:
Pinokkio's inwisselen
Ik wil gebruik maken van de volgende dienst(en):

Margedag (studiedag)

Extra dagdeel opvang

* = verplicht om in te vullen