Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Mutaties doorgeven

Als u op andere dagdelen opvang wilt, of meer of minder dagdelen wilt afnemen, dan kunt u dit via het formulier hieronder aan ons doorgeven. Vul het formulier volledig en correct in en klik op 'Verzenden'. Nadat wij uw formulier hebben ontvangen, sturen wij u per e-mail een bevestiging.

 

Mutatieformulieren kunt u ook aanvragen bij de leidsters. Zowel voor het minderen van dagdelen als voor volledige opzegging geldt een opzegtermijn van een maand.

 

Wijziging persoonsgegevens

Voor het wijzigen van persoonsgegevens (adreswijziging, telefoonnummers, e-mailadres, bankgegevens), kunt u een e-mail sturen naar info@pinokkio.nu.

 

Gegevens ouder/kind:
Soort opvang:
Mutatie betreft:
Gewenste mutatie dagdelen:
Eventuele vragen en/of opmerkingen

* = verplicht om in te vullen. Graag alle gegevens volledig en correct invullen. Anders wordt uw mutatie niet in behandeling genomen.