Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Dagritme

Op de buitenschoolse opvang volgen de kinderen het Pinokkio-ritme Op vaste tijden gaan ze gezellig aan tafel om daar een cracker of een koekje te eten en een beker ranja te drinken.

Een kind wil variatie. Pinokkio fit & fun biedt daarom verschillende soorten activiteiten, zoals bijvoorbeeld: knutselen, buitenspelen, spelletjes, sportclinics, dans, judo, muziek, koken en schilderen.

Wij besteden veel aandacht aan frisse lucht en beweging. Zodra het weer het toelaat, spelen de kinderen buiten: op het speelplein bij het gebouw of op een sportveld.

Op de lange middagen (de woensdag- en de vrijdagmiddag) gaan we er regelmatig op uit. Voor een speurtocht of een partijtje voetbal.