Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Dagritme

Vooral bij jonge kinderen is de structuur van een vast dagritme erg belangrijk KDV hanteert een vast ritme gedurende de dag, dit dagprogramma staat beschreven in het Pedagogisch werkplan.

 

Dit is een programma dat zoveel mogelijk aansluit bij een thuissituatie en waarin de kinderen zowel op gezette tijden eten en drinken krijgen, als tijd hebben om binnen en buiten te spelen.

 

Voor de kinderen die nog niet groot genoeg zijn om mee te gaan in het “Pinokkio-ritme”, wordt regelmatig samen met de ouders het ritme aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van ouder en kind. Elke dag is er ruimte voor overdracht bij het brengen en halen, dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Voor de schriftelijke overdracht, krijgt ieder kind van 0-2 jaar een eigen overdrachtsboekje, waarin zowel ouders als medewerkers kunnen noteren welke bijzonderheden er zijn en wat uw kind op een dag gedaan heeft. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van ouder en kind.