Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Spelregels

Gezien de aantallen kinderen in de overblijf is een goede organisatie van groot belang.


Aan- of afmelden TSO (tussenschoolse opvang)
Een belangrijk onderdeel van de organisatie van de tussenschoolse opvang is een correcte registratie van de kinderen die tijdens het overblijven aanwezig moeten zijn. Als basis hiervoor gelden de afspraken die u met ons heeft gemaakt over de structurele behoefte aan tussenschoolse opvang aangevuld met incidentele aan- en afmeldingen van uw kind. Voor de juistheid van onze presentielijsten voor de TSO is het naleven van de regels omtrent het aan- en afmelden voor de TSO van groot belang en hier ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij de ouder(s)/verzorger(s).

Het belang van aan- of afmelden
Bij aanvang van de tussenschoolse opvang zal de leidster van Pinokkio een presentielijst doornemen om te kijken of alle kinderen aanwezig zijn. Of een kind wel of niet aanwezig hoort te zijn, wordt bepaald door de schriftelijke afspraken die u met Pinokkio heeft gemaakt (op basis van het inschrijfformulier en eventueel latere mutaties). Daarnaast worden de incidentele aan- en afmeldingen bij Pinokkio op de presentielijsten aangetekend, zodat deze bekend zijn bij de leidsters.

Indien een kind niet op de TSO aanwezig is terwijl het dat wel had moeten zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Onze ervaring is dat er bijna altijd een verklaring is waarom een kind dan niet aanwezig is. Helaas heeft dit vaak te maken met het niet of onjuist afmelden van uw kind. Hierdoor lopen wij het risico dat we een situatie van "echte vermissing" te laat opmerken. Het doorgeven van zowel incidentele als structurele aan- en afmeldingen is dan ook van wezenlijk belang.

 

Afspraken voor het aan- of afmelden (incidenteel of structureel)
Aan- en afmeldingen van kinderen voor de TSO dient via de mail of telefonisch plaats te vinden (zie hieronder concrete instructie). Het aan- en afmelden van uw kind via medewerkers van de school is niet toegestaan! Daarnaast mogen kinderen die zijn aangemeld voor de TSO niet met andere kinderen mee naar huis om een broodje te eten. Hierover wordt dan ook geen contact gezocht met de ouders)/verzorger(s). U kunt hiervoor wel toestemming geven door het inleveren van een schriftelijke verklaring bij de leidsters. Uiteraard kunt u deze situatie ook voor 09.30 uur doorgeven als een incidentele afmelding (per mail of telefonisch).

Hoe meld ik incidentele aan- en afmeldingen voor de TSO? 
Incidentele aan- en afmeldingen voor de TSO kunnen tot 09.30 uur via deze website of per e-mail

tsopinokkio@pinokkio.nu  worden doorgegeven.


Hoe meld ik structurele wijzigingen van deelname aan de TSO? 
Structurele wijzigingen van deelname van uw kind aan de TSO (uitbreiding, vermindering of opzegging), kunt u via onze website www.pinokkio.nu doorgeven. Ook is het mogelijk de structurele wijziging te mailen naar 
tsopinokkio@pinokkio.nu.

.

 

Hoe wordt is het tarief van de TSO opgebouwd?

Het tarief van de TSO wordt volgens onderstaande formule berekend:

40 schoolweken x € 2,50 per keer = € 100,- per jaar.

10 maanden betekent € 10,- per maand, voor 1 vaste dag.

Pinokkio factureert dus 10 maanden

 

Zomervakantie

Na de zomervakantie blijft de plaatsing van de TSO gewoon doorlopen, tenzij u zelf een wijziging doorgeeft.