Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Klachtenregeling

Kinderopvang is echt mensen werk. Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat met de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers, of dat u niet tevreden bent met de gang van zaken. Wij hopen dat u hier melding van maakt en ook met vragen naar ons toekomt. Door middel van een open gesprek kunnen klachten worden opgelost.

 

Wij verwijzen u graag naar de klachtenregeling die u bij inschrijving per mail van ons heeft ontvangen.