Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Vervoersdiensten

 

Gaat uw kind naar een basisschool waar geen locatie voor voor- en naschoolse opvang (VSO/NSO) van Pinokkio in de buurt is? Moet uw kind tijdens de naschoolse opvang naar een sportclub of zwemles? Vanaf nu hoeft dat geen probleem meer te zijn, want Pinokkio biedt maar liefst drie vormen van vervoersdiensten aan die wellicht voor u uitkomst bieden! De kinderen worden vervoerd in de welbekende vrolijke blauwe Pinokkio auto's en bussen.

 

PINOKKIO'S BRENG- EN HAALSERVICE (GRATIS)

Pinokkio’s breng- en haalservice is er voor kinderen in de voor- en naschoolse opvang waarvan de basisschool op afstand van de opvanglocatie zit. In het locatieoverzicht op onze website www.pinokkio.nu kunt u nagaan of onze locaties in de nabijheid van de basisschool van uw kind/kinderen gevestigd zijn. Is dit niet het geval, dan is er onze GRATIS breng- en haalservice. Uw kind wordt  's morgens vanuit één van de locaties met voorschoolse opvang naar school gebracht en 's middags van school gehaald en naar de afgesproken locatie voor naschoolse opvang gebracht. Bij de aanmelding van uw kind voor de VSO en/of NSO wordt bekeken of de breng- en/of haalservice voor uw kind van toepassing is. Indien dit het geval is, dan zal dit worden opgenomen in de vervoersplanning.

 

PINOKKIO’S CLUB EXPRES (DEELS GRATIS)

Dit is een speciale vervoersservice van Pinokkio voor kinderen die tijdens onze naschoolse opvang op locaties in Assen naar een club of vereniging in Assen moeten. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken op het gebied van sport, spel, muziek en dans, óók als ze bij ons in de opvang zijn. Met ons eigen fit&fun activiteitenprogramma proberen we hier zelf ook een steentje aan bij te dragen. Mocht de sporttraining of muziekles van uw zoon of dochter samenvallen met onze naschoolse opvang, dan biedt Pinokkio’s Club Expres een uitkomst! We brengen uw kind vanuit de naschoolse opvang naar de club of vereniging in Assen. Deze brengservice is gratis. Tegen een geringe vergoeding halen we uw kind ook weer op bij de club of vereniging. Deze haalservice is niet gratis. Voor de exacte voorwaarden van Pinokkio’s Club Expres verwijzen wij u naar onze website. Een aanvraag voor Pinokkio’s Club Expres moet u uiterlijk 14 dagen voor de gewenste start van het vervoer mailen aan info@pinokkio.nu

 

Let op: Pinokkio's Club Express geldt uitsluitend tijdens schoolweken en is in de vakantieweken niet van kracht.

 

PINOKKIO’S ZWEM EXPRES (BETAALDE SERVICE)

Voor kinderen die op maandag, dinsdag of donderdag gebruik maken van de naschoolse opvang biedt Pinokkio een unieke mogelijkheid om tijdens de opvang zwemles te krijgen bij zwemschool De Dolfijn. De aanmelding van uw kind voor de zwemles doet u rechtstreeks bij de zwemschool. Indien uw kind geplaatst is voor de zwemles, dan kunt u uiterlijk 14 dagen voor de gewenste startdatum van het vervoer een aanvraag indienen via onze mail info@pinokkio.nu  Voor de gegevens van de zwemschool verwijzen we u graag naar de website van De Dolfijn  www.zwemschooldedolfijnassen.nl De kosten van Pinokkio’s Zwem Expres bedragen € 2,50 per rit (brengen en halen). Een 15 rittenkaart voor Pinokkio's Zwem Expres kost € 37,50.

De kosten worden apart gefactureerd.

 

Let op: Pinokkio's Zwem Express geldt uitsluitend tijdens schoolweken en is in de vakantieweken niet van kracht.

 

KWALITEIT EN VEILIGHEID STAAN VOOROP!

Voor al onze vervoersdiensten geldt dat kwaliteit en veiligheid voorop staan en dus

  • voldoet ons wagenpark aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt deze goed onderhouden
  • zijn onze auto’s en bussen standaard voorzien van stoelverhogers
  • wordt de begeleiding van de kinderen gedaan door eigen vaste chauffeurs
  • zijn onze chauffeurs goed herkenbaar door hun bedrijfskleding
  • volgen onze ervaren chauffeurs periodiek een opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland
  • krijgen nieuwe chauffeurs van Pinokkio extra rijlessen voor het besturen van de Pinokkio bussen 

 kids vervoer

Voorwaarden 

-Met Pinokkio’s Club Express worden kinderen vanuit de naschoolse opvang van Pinokkio locaties in Assen naar een club of vereniging gebracht (sport, muziek, dans) en eventueel weer gehaald.

-Pinokkio’s Club Express bestaat uit de gratis brengservice en de betaalde haalservice. De brengservice is gratis onder de voorwaarde van een bestaand opvangcontract op de dag waarop het vervoer gewenst is.

-De breng- en haalservice is uiterlijk tot 17.15 uur; kinderen worden bij de haalservice altijd teruggebracht naar de eigen opvanglocatie.

-Pinokkio’s Club Express geldt uitsluitend voor vervoer naar clubs in Assen. Kinderen worden zo dicht mogelijk bij ingang afgezet, maar er vindt geen persoonlijke begeleiding van de kinderen plaats vanaf de auto naar de club.

-Pinokkio's Club Express geldt uitsluitend voor vervoer tijdens schoolweken. Pinokkio's Club Express is in de vakantieweken niet van kracht.

-De kosten van de haalservice (altijd in combinatie met de brengservice) van Pinokkio’s Club Express bedragen € 1,50 per rit. U kunt alleen gebruik maken van deze service d.m.v. aankoop van een 15 rittenkaart. De kosten hiervan zijn € 22,50. Na betaling wordt de kaart verzonden naar de opvanglocatie van uw kind. De 15 rittenkaart komt vervolgens op de locatie te liggen. De leidsters van uw locatie zullen het vervoer afstrepen op de rittenkaart. Als de kaart bijna vol is krijgt u via de leidster een seintje zodat u op tijd via onze Ouderservice een nieuwe kaart kunt bestellen.

-Een aanmelding voor Pinokkio’s Club Express dient minimaal 2 weken voor de eerste vervoersdatum bij ons binnen zijn. Aanmeldingen lopen via onze Ouderservice, tijdens werkdagen bereikbaar op 0592-46 10 11 (optie 4) of via onze mail info@pinokkio.nu . Geeft u in de mail a.u.b. de belangrijkste gegevens aan zoals de naam van uw kind, de opvanglocatie en het gevraagde vervoer (breng- of haalservice, dag van de week, de bestemming en datum van ingang).

-De voorwaarden van Pinokkio’s Club Express gelden vanaf 1 februari 2016.

-Bestaande vervoersafspraken gemaakt voor 20 januari 2016 blijven tot nader order ongewijzigd van kracht.

-Het vervoer van de kinderen naar de zwemlessen van zwemschool De Dolfijn, valt niet onder de regeling van Pinokkio’s Club Express en kent andere voorwaarden. Zie hiervoor de informatie op onze website www.pinokkio.nu over onze zwemlessen.