Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten van kinderopvang samen dragen. Daarnaast regelt de wet de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop.

 

De kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Deze wet regelt wie welke kosten van de kinderopvang voor zijn rekening neemt en stelt regels voor de kwaliteit van de kinderopvang.

 

In de wet staan ook alle eisen op het gebied van pedagogische aanpak, toezicht, veiligheid, hygiëne, kwaliteit, scholing van medewerkers en bedrijfshulpverlening. Hoge eisen, want het gaat per slot van rekening om uw kind. 

 

Voor meer informatie over de Wet kinderopvang verwijzen we u graag naar de volgende websites: