Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Muziek

Muziek maken is leuk

 

Voor Pinokkio staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Pinokkio vindt het daarom belangrijk dat kinderen in aanraking komen met muziek.

 

Muziek verbindt kinderen met elkaar; door samen te zingen en/of te spelen wordt er iets moois gecreëerd. Ieder kind is belangrijk in het geheel. Bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Het gezamenlijk zingen of musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt het tot een positiever zelfbeeld.

Kinderen zijn van nature gek op muziek. Daarom zorgen we dan ook dat muziek bij Pinokkio onderdeel is van de dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld bij het zingen van ‘eet smakelijk’ als we gaan eten, of met het liedje ‘wie zit er naast je’ om namen te leren kennen van de kinderen in de groep. Vaak dansen we op muziek van een cd. Natuurlijk zingen we veel met Sinterklaas en Kerst en leren de kinderen liedjes over de verschillende seizoenen. Bij de thema’s van de methode Puk & Ko horen liedjes die betrekking hebben op de thema’s.

 

Op dagopvanglocaties wordt een keer in de week muziekles gegeven door een gediplomeerd muziekdocent. Tijdens die lessen maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten. Het leren onderscheiden van klanken, het verschil leren tussen hard en zacht, bewegen op muziek, ritme klappen en samen als groep muziek maken draagt bij aan de motorische, sociale, en auditieve ontwikkeling van uw kind. Bovendien is muziek belangrijk in de taalontwikkeling van een kind: nog voordat een kind kan praten kan het zich al uitdrukken in klank (muziek) en ritme.

 

U kunt als ouder zelf ook een belangrijke rol spelen in de muzikale ontwikkeling van uw kind. Vanaf vier maanden voor de geboorte van het kind heeft de muziek in uw leefomgeving invloed op uw baby. Door zingen, neuriën en luisteren naar muziek kan een moeder communiceren met haar kind voordat het geboren is en zo de auditieve ontwikkeling stimuleren.