Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Peutergym

Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor leren!

 

Voor bewegen met kinderen is het verwerven van veelzijdige bewegingservaring een belangrijke doelstelling. De samenwerking van beweging en waarneming, en de ordening van tijd en ruimte zijn belangrijke pre-intellectuele (vroeg cognitieve ontwikkeling) aspecten. Dit is de voorwaarde om te kunnen komen tot het leren lezen, rekenen en schrijven. 

Bij Pinokkio is veel ruime voor bewegingsactiviteiten voor kinderen. Voor driejarige peuters is er één dag in de week op de locatie peutergym. Plezier bij het ontdekken en succes ervaring staan voorop bij de peutergym. De peuters ontdekken hun mogelijkheden, breiden hun mogelijkheden uit, en leren dat je soms ergens voor moet oefenen. Belangrijke activiteiten zijn: herhaling, imiteren, eigen initiatief, van elkaar leren en ‘vallen en opstaan’. 

 

De activiteit is aangepast aan de belevingswereld en de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van zachte en veilige materialen. Dit motiveert de kinderen. De kinderen kunnen op hun eigen niveau en op hun eigen manier meedoen. Door belonen, uitdagen, voordoen, nadoen en door gebruik te maken van materiaal worden de kinderen gestuurd in het bewegen. 

Er komen een aantal aspecten aan de orde tijdens de peutergym. Het verschilt per keer hoe de opbouw hiervan plaats vindt. Soms wordt er per les een activiteit uitgebouwd, soms gebeurt dat in een serie van meerdere keren.