Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

VVE-programma Uk & Puk / Puk & co

Pinokkio vindt het belangrijk dat ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Bij de groepen baby/dreumes ligt de nadruk op het stimuleren van de vroege ontwikkeling, met name de grove motoriek. Bij de peuters ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden op het gebied van de fijne motoriek, op sociaal emotioneel gebied en op het gebied van taal en spraak. Op deze manier ontstaat er een goede aansluiting op het basisonderwijs.

 

Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met alle facetten van VVE, Vroege Voorschoolse Educatie. Samen eten ze aan tafel fruit, brood of een cracker. Samen gaan ze zingen, knutselen lezen of doen ze een andere activiteit. Het VVE-programma voor de peutergroepen is de methode Puk en Ko en voor de verticale groepen (0 tot 4-jarigen) de methode Uk en Puk. Per jaar worden er 5 thema’s behandeld die bij de leefwereld van de kinderen passen. Bij peuters van 3 jaar en ouder wordt ook gekeken naar de ontluikende vaardigheden, zoals rekenen en lezen. Deze zijn van groot belang voor de aansluiting op de basisschool.

 

Kinderen worden geobserveerd op de volgende aspecten:

  • Motorische ontwikkeling
  • Taal- en spraakontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • 3-jarigen:ontwikkeling van ontluikende vaardigheden

 

Extra VVE

In diverse dagopvanggroepen wordt eens per week extra VVE aangeboden, gedurende 1 á 1½ uur. Een speciale medewerker wordt dan aan de groep toegevoegd. Zij biedt activiteiten aan de peuters aan op het gebied van de kleine motoriek, taalontwikkeling en bereidt de kinderen voor op de basisschool. Bij de activiteiten wordt o.a. aangesloten bij het VVE-thema dat in die weken aan de orde is.